Despre mentenanță și sfaturi utile

Automatul nu poate fi instalat în exterior. Acesta trebuie instalat în spaţii fără umiditate cu o temperatură constantă între 5° C şi 32° C, şi unde nu sunt folosite jeturi de apă pentru curăţarea spaţiului. Automatul trebuie poziţionat lângă un perete, astfel încât între acesta şi automat să fie o distanţă de minim 4 cm pentru a permite o ventilare corespunzătoare. Nu acoperiţi automatul cu materiale textile sau ceva similar.

Automatul trebuie să fie poziţionat la un unghi de înclinare de maxim 2°. Cu ajutorul picioarelor reglabile incluse puteţi poziţiona automatul la unghiul de înclinare corespunzător.

Aparatul poate fi instalat pe o masă sau orice alt suport adecvat (înălţimea recomandată este de 80 cm). Dacă este posibil, se recomandă utilizarea suportului special, care poate cuprinde tavă reziduuri lichide, kit de alimentare cu apă, sistem de plată şi, dacă este cazul, sistem de dedurizare.

La instalarea automatului, circuitele hidraulice şi părţile care intră în contact cu produsele alimentare trebuie să fie igienizate pentru a îndepărta orice bacterie care s-ar fi putut forma în timpul depozitării.

La instalarea automatului, şi apoi cel puţin săptămânal sau chiar mai frecvent în funcţie de utilizare şi de calitatea apei, mixerele şi conductele de distribuire trebuie să fie bine igienizate (curăţate şi dezinfectate), pentru a garanta distribuirea produselor într-o igiena corespunzătoare.

Părţile care urmează să fie curăţate sunt după cum urmează:
– compartimentele depozitare pudră instant, mixerele şi conductele de distribuire;
– tuburile de distribuire şi deversoarele;
– jgheab zahăr;
– compartimentul de dozare;
– îndepărtaţi pâlniile de pudră şi pâlniile de apă, alimentatoarele, compartimentele depozitare pudra şi rotoarele mixerelor;
– spălaţi toate piesele cu detergent (respectând indicaţiile producătorului), fiind sigur că toate reziduurile vizibile sunt îndepărtate; (dacă este cazul folosiţi o perie).

Dezinfectarea ar trebui efectuată utilizând produse de dezinfectare.
– scufundaţi piesele pentru aproximativ 20 de minute într-un recipient cu o soluţie preparată de dezinfectare;
– reinstalaţi alimentatoarele şi pâlniile de apă;
– reinstalaţi compartimentele depozitare pudră şi pâlniile de pudră după ce au fost clătite şi uscate.

Probleme specifice aparatelor de vending

Deși fiecare model de aparat tip vending cafea are problemele sale specifice, ne propunem să vă oferim o serie de sfaturi și răspunsuri la cele mai frecvente probleme privind cauzele defecțiunilor aparatelor vending pentru cafea.

Este posibil ca sonda de temperatură să fie defectă sau rezistența boilerului să fie arsă.

Este posibil ca pompa internă a aparatului sau bobina pentru cafea să fie arse.

Este posibil ca siguranța aparatului să fie arsă sau circuitul electric să fie întrerupt.

Este posibil ca modulul volumetric să fie murdar sau să existe mult calcar depus în boilerul aparatului.

Este posibil ca modulul termic al boilerului să nu mai funcționeze sau sonda acestuia să fie defectă.

Este posibil ca pompa ajutătoare să fie dezamorsată.

Este posibil ca automatul să fi rămas fără pahare sau modulul de micro-sesizare pahare să fie defect.

Este posibil ca râșnița să fie blocată, micro-dozatorul să fie defect sau grupul să fie blocat.

Este posibil ca mixerul de produs sau ventilatorul să nu funcționeze corect.

Este posibil ca modulul volumetric sau mufa volumetrică să fie defecte.

Este posibil ca râșnița de cafea să fie defectă.

Consultați manualul tehnic al aparatului – vending sau luați legătura cu un operator service pentru a determina cauza erorii.